Topografie

Topografie Oradea Executăm lucrări de specialitate în topografie pentru realizarea bazei de date digitale şi grafice necesare lucrărilor de:


– Construcţii de drumuri;


– Construcţii de locuinţe ;


– Construcţii industriale;


– Reţele edilitare;


– Realizarea PUZ (Plan Urbanism Zonal);


– Realizarea PUD (Plan Urbanism Detaliu);


– Trasări construcţii civile şi industriale;


– Trasări drumuri ;


– Trasări reţele edilitare;


– Construcţii hidrotehnice;


– Realizarea studiilor topografice pentru stabilirea perimetrului de exploatare a balastierelor;


– Documentaţii pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan;


– Documentaţii topocadastrale necesare pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;


– Plan de situaţie pentru orice tip de platformă; – Planuri de situaţie incluzând curbe de nivel;


– Profile longitudinale şi transversale;


– Calcule pentru determinarea volumului de pământ excavat sau de umplutură;


– Modele 3D a reliefului în diferite stadii.


Execuția Lucrărilor de Topografie:


– Realizarea Rețelei Topografice de Construcții (RTC);


– Trasarea contururilor clădirilor, a axelor și cotelor din proiect;


– Nivelment de mică și mare precizie;


– Urmărirea comportării în timp a construcțiilor;


– Măsurători pentru determinarea volumului de pământ excavat sau de umplutură;


– Măsurători pentru determinarea adâncimii lacurilor sau a râurilor;


– Ridicări topografice pentru orice tip de platformă;