Servicii Cadastru

icon
Cadastru


Executăm lucrări de specialitate în Oradea și împrejurimi:


Cadastru Oradea


– Cadastru imobiliar (case, apartamente, construcții industriale) şi edilitar (drumuri, căi ferate, etc.);

– Documentaţii cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor;

– Înscrierea unei construcţii noi sau extinderea ei pe o parcelă înscrisă în Cartea Funciară;

– Alipiri, dezlipiri construcţii şi terenuri (intravilan şi extravilan), rectificări limite;

– Obţinerea avizelor de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

– Relevee.