GeodezieGeodezie Topografie Oradea


Servicii geodezice:


– Determinarea exactă a coordonatelor X,Y şi Z în orice zonă a ţării;


– Realizarea şi îndeşirea reţelelor topografice de sprijin;


– Realizarea şi îndeşirea reţelei geodezice prin metode clasice sau prin metode GPS;


– Monitorizări ale deplasărilor în timp (Studiul deformaţiilor);


– Măsurători de înaltă precizie folosind metode GPS.


Experții noștrii topografi execută la cererea clienţilor o serie de lucrări specifice:


– Lucrări de cadastru pentru înscrierea corpurilor de proprietate în Cartea Funciară;


– Dezmembrări / alipiri; – Intabulări construcții şi terenuri; – Documentaţii pentru descrierea dezmembrămintelor;


– Studii topografice pentru realizarea diferitelor investiţii în toate fazele întocmirii documentaţilor;


– Studii topografice pentru obţinerea avizului necesar înfiinţării şi exploatării balastierelor;


– Lucrări de cadastru de specialitate: cadastrul agricol, cadastrul forestier, cadastrul imobiliar, cadastrul edilitar, cadastrul apelor, cadastrul căilor de comunicaţii, etc.


– Lucrări de topografie inginerească (trasări de construcţii civile şi industriale, asistenţă topografică Reabilitări Drumuri Naţionale, reţele edilitare, nivelment geometric de precizie, editare de profile transversale / longitudinale existente prin diferite elemente ale construcţiilor).